BIG - różnice między BIK a BIG

BIG InfoMonitor – czym różni się od BIK?

BIG czyli Biuro Informacji Gospodarczej, to kolejny termin z którym zetkniemy się w świecie pożyczek.  W Polsce nie ma jednego centralnego biura – mamy ich kilka. Działają pod nadzorem  Ministerstwa Rozwoju, a ich  podstawą prawną funkcjonowania jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Nas będzie interesował BIG InfoMonitor.

Co to jest BIG InfoMonitor?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna przyjmuje i przechowuje informacje gospodarcze o zadłużeniu przedsiębiorstw i konsumentów, co równoznaczne jest, że prowadzi rejestr dłużników BIG.  Zgromadzone informacje udostępnia zainteresowanym. Jako jedyny z działających biur BIG InfoMonitor udostępnia dostęp do Biura Informacji Kredytowej (o BIK pisaliśmy wcześniej, dobry artykuł o scoringu z kolei tutaj) oraz do Związku Banków Polskich. BIG InfoMonitor spełnia funkcję platformy wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarczymi. Dostarcza również dane o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych z sektora bankowego oraz wspomaga procesy windykacyjne.
Jak już pisaliśmy w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor możemy uzyskać informacje o wiarygodności konsumentów i kontrahentów. Przyjrzyjmy się jak to wygląda z punktu widzenia tych poszczególnych jednostek.

Konsument w BIG InfoMonitor może:

 • wpisać dłużnika do rejestru BIG i odzyskać pieniądze. Droga tej operacji wymaga czasu, ale może to być jedyna szansa na odzyskanie swoich pieniędzy. Wpis dłużnika ma następującą kolejność:

Jak wpisać dłużnika do BIGJednak należy pamiętać, by uzyskać klauzulę wykonalności posiadane przez nas orzeczenie sądowe (nakaz zapłaty) musi się uprawomocnić, co nastąpi 2 tygodnie po dostarczeniu pozwanemu orzeczenia;

 • sprawdzić siebie, dowiedz się jakie informacje w Rejestrze BIG są zamieszczone o Tobie i bądź na bieżąco z każdą zmianą byś w razie niekorzystnego wpisu mógł sprawę szybko wyjaśnić;

Biuro Informacji Gospodarczej

 • sprawdzić firmę, nim skorzystasz z usług z danej firmy zajrzyj do raportu

Biuro Informacji Gospodarczej

BIG InfoMonitor uruchomił akcję promocyjną “Odzyskuj alimenty”. Polega ona na wpisaniu dłużnika alimentacyjnego do Rejestru BIG. Można to uczynić do 31.12.2017 roku za 1 zł. Uczynić to możesz, gdy posiadasz wyrok sądowy przyznający prawo do alimentów.

Właściciel firmy w BIG InfoMonitor może:

 • sprawdzić czy firma jest w rejestrze i buduj wizerunek rzetelnego przedsiębiorcy,  śledząc i wyjaśniając na bieżąco niekorzystne wpisy, możesz otrzymać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • sprawdzić kontrahentów w BIG, BIK i ZBP, by unikać niezapłaconych faktur i współpracować tylko z rzetelnymi i uczciwymi klientami;
 • zyskać pomoc w odzyskaniu swoich pieniędzy, konsultanci w ramach usługi od Wezwania do odzyskania w Twoim imieniu wysyłają wezwanie do zapłaty, dokonują wpisu o nierzetelnym kliencie i powiadamiają go o tym, a gdy otrzymają informację o spłaceniu długu wpis usuną

Za niektóre usługi w BIG InfoMonitor będziemy musieli zapłacić z innych skorzystamy bezpłatnie. Za które usługi zapłacimy:

 • gdy będziemy chcieli sprawdzić firmę, czyli pobrać raport o przedsiębiorcy z Rejestru BIG – 30 zł;
 • gdy będziemy chcieli pobrać raport o sobie, częściej niż raz na 6 miesięcy – 6.50 zł
 • gdy będziemy chcieli wpisać dłużnika do Rejestru BIG  na podstawie tytułu wykonawczego – 69 zł;
 • gdy będziemy wysyłać ustawowe Wezwanie do zapłaty do dłużnika za pośrednictwem BIG InfoMonitor – 6 zł;
 • gdy będziemy wysyłać do dłużnika Powiadomienie o wpisie do Rejestru Dłużników BIG za list zwykły zapłacimy -4 zł, a za list polecony – 6 zł;

Z których usług w BIG InfoMonitor skorzystamy bezpłatnie:

 • założenie i prowadzenie BIGKonta;
 • pobranie raportu o sobie, jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy;
 • pobranie szablonu ustawowego Wezwanie do zapłaty;
 • aktualizację lub usunięcie informacji gospodarczej o dłużniku wpisanym do Rejestru Dłużników BIG

Czym BIG InfoMonitor różni się od BIK?

W BIG InfoMonitor konsument, jak i przedsiębiorca mogą sprawdzić siebie nawzajem zanim rozpoczną współpracę, każdy z nich może również sprawdzić indywidualnie do swojej wiadomości zgromadzone na swój temat informacje w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor.
BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej zaś gromadzi informacje na temat historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i od niedawna pozabankowych firm pożyczkowych. O BIK pisaliśmy w artykule Co to jest BIK?, zapraszamy do zapoznania się z nim